Duurzaamheid

Mosaic Miro besteed bijzondere aandacht aan duurzaamheid. Er wordt voortdurend gezocht naar verbeteringen in productie en kwaliteit. Er wordt gebruik gemaakt van lokale grondstoffen waarbij wordt gekeken naar de effecten op water, afval en milieu. Grote aandacht gaat uit naar hergebruik en recycling van afvalwater en restmaterialen. Winning van onze grondstoffen vindt alleen plaats op daarvoor aangewezen plaatsen en geschiedt  uitsluitend met de benodigde vergunningen en op ecologisch, ergonomische verantwoorde wijze. De materialen worden met een controle- en beheersysteem opgeslagen en getransporteerd. Door methodisch en efficiënt te werken wordt niet alleen het milieu zo min mogelijk belast maar komt het ook de kwaliteit/prijsverhouding ten goede.

De fabricatie van onze producten gebeurt onder gezonde omstandigheden en op ergonomisch verantwoorde wijze. Kinderarbeid is uitgesloten, leeftijden van werknemers varieren van 18-60 jaar waarvan ongeveer de helft bestaat uit vrouwen. De lokale werknemers ontwikkelen zich met interne opleidingprogramma’s en onderwijs. De bedrijfsethiek en sociale verantwoordelijkheid zorgt voor een hoog welzijn van alle medewerkers en een laag ziekteverzuim en werknemersverloop. Werkruimten zijn optimaal geventileerd en droog, zwaar werk wordt ondersteund met hulpmiddelen. Speciale aandacht wordt besteed aan de gezondheid en welzijn van het personeel in de vorm van persoonlijke beschermingsmiddelen, werkposities en wij ondersteunen het personeel met ziektekosten en recreatieprogramma’s.

Al deze inzet wordt beloond en uiteindelijk zichtbaar in de met zorg en liefde samengestelde kwaliteit van onze producten.